Transitie van de verpakkingsindustrie ondersteund met subsidie van OP-Oost en de Europese Unie

DJM ontwikkelt nieuwe inkjet printtechnologie voor de verpakkingsindustrie

De verpakkingsindustrie is onderhevig aan vele trends en ontwikkelingen. Grote aanjager is de algehele wens om de supply chain te verduurzamen.

Een van de trends is om de productie van verpakkingen te flexibiliseren door de inzet van digitale printtechnologie.

Lees meer

Nieuwe ontwikkelingen ondersteund met subsidie van OP-Oost en de Europese Unie

DJM implementeert fotonische technologie in nieuwe generatie printers

Het uitgangspunt binnen DJM is altijd geweest om haar klanten en partners de best mogelijke technische inkjetprintoplossing te bieden.

Lees meer

Welkom Zbigniew .... het jaar fris beginnen!

Per 2 januari is Zbigniew Killinski toegetreden tot onze technische afdeling. Met zijn kennis en ervaring is hij een welkome aanvulling op het team.

Laat hem zich even voorstellen:

Lees meer

Op 2e kerstdag zijn wij gesloten

Maandag 26 december zijn wij wegens kerst gesloten. Wij zijn bereikbaar tussen Kerst en Nieuwjaar.

Lees meer

Welkom Aneta

Om de groei te managen is het belangrijk om alle processen te optimaliseren. Met de komst van Aneta wordt de afdeling administratie en logistiek uitgebreid zodat we zaken beter en sneller kunnen aanpakken.

Lees meer

Uitbreiding van het elektrische wagenpark

Het elektrische wagenpark is verder uitgebreid. Vanaf vandaag rijdt ook Arwin van Oostveen volledig elektrisch om klanten en partners te ontmoeten.

Lees meer

Duurzaam ondernemen is grenzen stellen

DJM zet vol in op duurzaamheid. Onlangs gaf Dick van der Maal – DJMs CEO – in gesprek met ABN AMRO zijn visie op hoe dit te realiseren is, gewoon door te handelen uit vertrouwen en vanuit principes.

Hierbij het interview van Julie Krauwer - ABN AMRO (bron), ook hier te lezen.

Lees meer

DJM investeert in zonne-energie om emissie te verlagen

Op onze reis om DJM duurzamer te maken, heeft DJM geïnvesteerd in zonne-energie. Dit nieuwe systeem zal DJM helpen de uitstoot te verminderen door ervoor te zorgen dat er voor 99 procent van de tijd op duurzame energie wordt ingezet.

Lees meer

Nieuwe gezichten in een groeiend team

We zijn verheugd om aan te kondigen dat het team zich uitbreidt, zodat we het bedrijf kunnen laten groeien, succesvoller kunnen worden en dingen sneller voor elkaar kunnen krijgen! Hier is een korte introductie van enkele van de laatste nieuwe gezichten.

Lees meer

DJM ondersteund Lijnco met actie ‘Stelvio for life’

De Stichting Stelvio for Life is opgericht met als doel om geld in te zamelen voor onderzoek naar een persoonlijke, op de individuele patiënt en diens specifieke tumorkenmerken toegespitste behandeling van kanker, gebaseerd op DNA-analyse van het tumorweefsel.

Lees meer